close

Authors

Author images

സൗഹൃദങ്ങളും യാത്രകളും പ്രണയവും കവിതയും സിനിമയും ഉന്മാദങ്ങളും കൂടിക്കുഴഞ്ഞവഴികളിലൂടെ ആനന്ദമായി ജീവിക്കുന്നു. എട്ടു പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Books of Shylan

product image
  • ₹450
  • ₹550